Svadobné listy

     Svadba je nezabudnuteľný a vzácny okamih života, ktorý si budete navždy
pamätať.

     Aby sa tento okamih stal naozaj nezabudnuteľný ponúkame Vám využiť
ponuku svadobnej listiny.

     Účelom svadobnej listiny je umožniť snúbencom zhotoviť zoznam darčekov a
tento zoznam rozoslať blízkym ľuďom. Zároveň v tom zozname elegantne naznačíte
aký svadobný dar by Vás veľmi potešil.

     Prajete si založiť svoju svadobnú listinu, navštívte našu predajňu HOMEARTs v
OC Optima, Košice.

……..svadba urobí z dvoch ľudí jedného……..